SLCข้าวฟ่าง View my profile

มีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การค้นหาข้อมูล
    ขั้นตอนแรกของการซื้อสินค้าเป็นการค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ แล้วนำข้อมูลแต่ละร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน โดยใช้เว็บไซต์ที่นิยม หรือ Search Engines เช่น http://www.google.com  เป็นต้น
 2. การสั่งซื้อสินค้า
    เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการแล้ว จะนำรายการที่ต้องการเข้าสู่ระบบตะกร้า และจะมีการคำนวณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยลูกค้าสมารถปรับเปลี่ยนรายการและปริมาณที่สั่งได้
3. การชำระเงิน
    เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการ ในขั้นถัดมาจะเป็นการกำหนดวิธีการชำระเงินขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน
4. การส่งมอบสินค้า
    เมื่อลูกค้ากำหนดวิธีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่วิธีเลือกส่งสินค้า ซึ่งการส่งมอบสินค้าอาจจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรง การใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็นต้น
5. กาให้บริการหลังการขาย
    
หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งสินซื้อแต่ละครั้งร้านค้าต้องมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นติดต่อกับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์ และเว็บบอร์ด

Comment

Comment:

Tweet

rTTIShoF
rTTIShoF http://www.7OZo14kFXdNX3eW77u3v04.com/
<a href="http://www.7OZo14kFXdNX3eW77u3v04.com/" title="rTTIShoF">rTTIShoF</a>

#2 By rTTIShoF (103.7.57.18|112.225.118.169) on 2013-07-05 19:03

/boards/topic

#1 By maillot de foot 2013 (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 17:48